Spotřebitelské soutěže - Marketing - ANERI s.r.o.

Spotřebitelské soutěže

Spotřebitelská soutěž je jedna z forem marketingového mixu.

Přínos spotřebitelské soutěže:

- zvýšení prodeje produktů a služeb
- posílení image výrobku – firmy
- upozornění na nový produkt
- získání nových zákazníků
- posílení věrnosti současných zákazníků
- vyvolání dojmu nadstandardních služeb
- okamžitý nárůst prodeje
- získání adres zákazníků pro efektivní adresnou komunikaci (direct marketing)
- možnost vyhodnocení účinnosti
Nabízíme:
Návrh způsobu soutěže v návaznosti na druh výrobku a cílovou skupinu zákazníků.
Návrh a zajištění výherních cen.
Zpracování časového harmonogramu soutěže.
Návrh a realizace reklamní kampaně na podporu soutěže.
Legislativní a právní dohled nad soutěží.
Realizace spotřebitelské soutěže – příjem odpovědí
- evidence odpovědí v elektronické podobě
- distribuce výher
Vyhodnocení soutěže a vytvoření statistických přehledů.

Naše společnost ANERI soutěžní kampaní podpořila prodej a upevnila pozici výrobku "Kubík" na českém trhu.

Jeden z referenčních dopisů od společnosti Maspex Czech.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace