Sociální marketing - Marketing - ANERI s.r.o.

Sociální marketing

18.12.2013Sociální – nekomerční marketing na rozdíl od komerčního marketingu nenabízí produkty a služby, ale propaguje sociální hodnoty.

Sociální – nekomerční marketing na rozdíl od komerčního marketingu nenabízí produkty a služby, ale propaguje sociální hodnoty.

Definicí sociálního marketingu může být strategie chování a jednání využívající marketingových metod, technik a prostředků, které umožňují cíleně působit na vybrané skupiny osob se záměrem ovlivňovat a měnit jejich postoje k sociálním a zdravotním problémům tak, aby došlo k zlepšení jejich sociální, etické a zdravotní situace

Sociální marketing pohlíží na reklamu jako na prostředek boje za dobrou věc. Vychází z předpokladu, že pokud reklama umí přimět lidi k nákupu zboží, dokáže také změnit jejich chování.

Zaměření sociálního marketingu je velmi široké a snaží se působit na lidi v mnoha směrech. Ať už se jedná o poukázání na rizika kouření, užívání drog, neodpovědného sexuálního chování a s tím spojeného rizika přenosu pohlavních chorob, ale i působení na široký okruh lidí a apelování na zdravější způsob života nebo i působení na děti, aby se rozšířil počet čtenářů knih.

Masová média jsou účinnou a rychlou cestou pro ovlivňování cílových skupin ať už se jedná o komerční marketing nebo i sociální marketing. U sociálního marketingu je velmi často působeno na emoce s důrazem na snahu o vysokou kredibilitu např. účinkováním mediálně známých tváří.

Sociální marketing je specifická oblast marketingu, kde je obzvláště důležité promyšleně připravit podrobnou strategii konkrétní marketingové kampaně.

Sociální marketing je složité a specifické téma. V případě zájmu o podrobnější informace je vhodné toto téma prodiskutovat s odborníky. Konzultace v oblasti sociálního marketingu nabízí například odborná marketingová společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace