Re-start firmy - Marketing - ANERI s.r.o.

Re-start firmy

24.5.2013 - V období krize a recese hospodářství se vždy ukáže síla a pevné postavení úspěšných firem na trhu.

V období krize a recese hospodářství se vždy ukáže síla a pevné postavení úspěšných firem na trhu.

Jaká je cesta k úspěchu firmy? Určitě je to soustavný a správný profesionální marketing.

Řada firem v období prosperity marketing vůbec neřeší. Vedení firmy v této době nesleduje vývoj trhu, nezajímá se o měnící se potřeby zákazníků a nesleduje konkurenci. To je začátek konce úspěchů firmy.

Proč je marketing tak důležitý a nezbytný si uvědomíme, pokud si zodpovíme základní otázku: co marketing je a co zahrnuje. Marketing je hledání potřeb potenciálního zákazníka, přesvědčení zákazníka o jeho potřebě nabízeného produktu, upozornění zákazníka na přínosy a výhody, které mu produkt přinese, účast při tvorbě ceny nabízeného produktu, propagace nabízeného produktu – reklama a budování povědomí a důvěryhodnosti o produktu a firmě.

Marketing můžeme také definovat jako filozofii úspěšného podnikání, kde základem úspěchu je spokojený zákazník. Jde o systematické a velice detailní a složité nastavení všech činností a nástrojů, které musí souvisle navazovat.

Marketing je proces správného plánování, průzkumů a analýz, stanovení prodejní strategie a ceny, distribuce produktu, aj. Zvládnout úspěšně marketing je pro jednoho člověka – laika téměř nemožné.

Pro řadu zejména menších firem je výhodné využít profesionálních služeb marketingových agentur. Výhodou spolupráce s externí marketingovou společností je určitě to, že pro firmu pracuje zkušený tým profesionálních marketingových odborníků s již ověřenými vazbami na subdodavatele. Tím je zaručena vysoká efektivita bez režijních nákladů – nižší náklady než u vlastního marketingového oddělení.

Velkou výhodou je i možnost výběru té nejvhodnější marketingové agentury podle jejich referencí a dosažených úspěchů při řešení externího marketingu pro ostatní firmy.

Příkladem zkušené a profesionální marketingové agentury s bohatými zkušenostmi z praxe je společnost ANERI z Liberce, která se marketingovou činností zabývá již od roku 1990.

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace